Hvem kan blive medlem

You Are Here: Home / Nye medlemmer / Hvem kan blive medlem

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.

Faktuelle forhold

Sydøstjyllands Vognmandsforening tæller ca. 150 medlemsvirksomheder geografisk beliggende fortrinsvis inden for det tidligere Vejle Amt og er først i 2000-tallet dannet som en fusion af 7 lokalforeninger, centreret omkring Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia.

Foreningen arrangerer 3-4 lokale medlemsmøder om året, hvor emnerne er orientering om aktuelle forhold, virksomhedsbesøg, studieture m.v.

Medlemsmøderne bidrager ligeledes til at udvikle faglige og sociale netværk mellem medlemmerne.

Sydøstjyllands Vognmandsforening har truffet aftaler med en række lokale og landsdækkende leverandører til branchen, hvorved medlemmerne tilbydes gunstige indkøbsbetingelser. Derudover arbejder man sammen med DTL for en god kontakt til en række af  branchens leverandører med fordelagtige indkøbsaftaler